European Line Service
   PAS 500-01      PAS 500-01      PREZENTACJA

Uzyskana warstwa bez dodatku polimeru wykazuje wytrzymałość 1,59 MPa a z dodatkiem polimeru

PAS 500-01  zwiększa wytrzymałość na ściskanie do 3,44 MPa i więcej. 


                                              
                         PREZENTACJA PAS 500-01                                         BUDOWA  DROGI 
                     po kliknięciu w obrazek obejrzyj prezentację 
             
 
 
 
        


     Stabilizator Gruntu
          PAS 500-01
 
 • Stabilizowanie chodników         i drogi  za pomocą środków tradycyjnych
 • Zalety:
 • Stabilizacja z PAS 500- 01     to rewolucyjna technologia stabilizacji polimerem opracowana specjalnie do stosowania zarówno z czynnikami takich jak cement,
 • asfalt i wapno. 
 • Zalety tego rozwiązania to:
 •  • Zmęczenie nawierzchni.
 •  • Zmniejszenie pęknięć.
 •  • Redukcja pęknięć.
 •  • Kurczenie nawierzchni.
 •  • Redukcja pęknięć izolacji.
 •  •Zwiększenie wytrzymałości     na ściskanie.
 •  •Zwiększona wytrzymałość na   rozciąganie.
 •  •Zwiększony moduł          sprężystości i zmniejszona  grubość nawierzchni.