European Line Service
   PAS 500-01      KONTAKT

      
 


 
  info@europeanlineservice.eu

                733 616 337
##formIDcb24a31d519695494498e45a06ecf5c8end##
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail przez European Line Service w Rzeszowie przy al.Armii Krajowej 4A, 35-307 Rzeszów celach handlowych w tym odpowiedzi na zapytanie wysłane przeze mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie.Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest European Line Service w Rzeszowie przy al.Armii Krajowej 4A, 35-307 Rzeszów. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Firmie nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez e-mail:info@europeanlineservice.eu Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane przeze Panią / Pana za pośrednictwem formularza kontaktowego w tym przesłanie oferty handlowej. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią / Pana pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:1) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);2) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 3) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 5) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);6) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Firmę przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);8) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Dane podawane są dobrowolnie i nie jest Pani / Pan zobowiązany do ich podania. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia skontaktowanie się używając formularza kontaktowego.
 

                       
                          Copyright © 2016-2020  European Line Service  

             
             
        EUROPEAN LINE SERVICE