European Line Service
   PAS 500-01      KONTAKT      Zostań Dystrybutorem
 

Formularz

Wniosek Dystrybutora

  European Line Service zdaje sobie sprawę z tego, że dystrybutorzy odgrywają ważną rolę w strategii sprzedaży i marketingu firmy, a także oferuje konkurencyjne ceny dla sprzedawców, którzy chcą nabyć produkt Polimer w European Line Service w zakresie stabilizacji gruntu.

  European Line Service kładzie duży nacisk na swoich Autoryzowanych Dystrybutorów i zapewnia im dostęp do zasobów firmy, w tym wsparcie techniczne i marketingowe.

  Jeśli chcesz zostać przedstawicielem firmy European Line Service, wypełnij formularz zgłoszeniowy online dystrybutora, aby pomóc firmie European Line Service w ocenie Twojej firmy pod kątem autoryzowanej dystrybucji.

  Podaj jak najwięcej informacji, aby uniknąć opóźnień. Wszystkie informacje wymagane w formularzu są wymagane i pozostaną poufne.

  Naszym celem jest rozwijać nasze relacje z naszymi partnerami dystrybucyjnymi. Uważamy się firmą rzetelną i profesjonalną i będziemy traktować wszystkich naszych partnerów dystrybucyjnych w spójny i prosty sposób.


  ►   EUROPEAN LINE SERVICE:


  Staramy się skupić naszą sprzedaż przez zarejestrowanych dystrybutorów, którzy mają sprawdzone umiejętności, doświadczenie z powodzeniem sprzedają nasze produkty i są zobowiązani do reprezentowania i rozwijania swojej i naszej działalność w European Line Service, nie chcemy mieć więcej niż 1 dystrybutora w jednym obrębie województwa,państwa.


  ►   Cena dla Dystrybutorów:


  W celu zapewnienia najbardziej konkurencyjnej ceny proponowanej przez European Line Service dla każdej wyceny będzie cena wyjątkowa. Wycena jest obliczana na podstawie kombinacji kosztów wewnętrznych, bieżących kosztów materiałowych i wielkości zamówienia, ceny jednostkowe będą się zmieniać w zależności od ilości i wielkości zamówienia.

  Wszyscy dystrybutorzy będą mieli taką samą szansę która zapewni taką samą cenę dla wszystkich dystrybutorów. Jedynym wyjątkiem może być naszym dystrybutorem tzw."Premier Partner", który otrzyma dodatkowy rabat. Premier Partner będzie wybierany na podstawie wielkości zamówień i historycznego zaangażowania w European Line Service i zostanie on o tym fakcie powiadomiony, że jest on objęty ścisłą tajemnicą w celu ochrony pozycji konkurencyjnej każdego dystrybutora na rynku.


  ►   Tworzenie dostosowanego zamówienia :


  Po otrzymaniu zamówienia European Line Service dostarczy potwierdzenie zamówienia wraz z przewidywanym terminem dostawy. Zdajemy sobie sprawę, że jest dużo pracy do podpisania dokumentów potwierdzających, ponieważ budujemy wszystko od nowa, musimy dokonać wszystkich starań aby udało nam się znaleźć i być najlepszym sposobem i rozwiązaniem na przyszłość. Ponieważ wszystkie produkty są na zamówienie indywidualne, rzadko możemy przyjąć zwracany produkt, dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować koszty dla wszystkich zamówionych zleceń.


  ►   Poufność:


  European Line Service wymaga, aby traktować wszystkie dane techniczne i instrukcje w sposób poufny.


  ►   Deklaracja:


  European Line Service stara się aby spełniając wszystkie Twoje potrzeby i oczekiwania każdego dnia to co robimy i jesteśmy w tym dobrzy, więc bądź cierpliwy z nami, jeśli powiemy zły żart raz na jakiś czas... Sukces jest połączeniem wielu rzeczy pochodzących ze sobą w odpowiednim czasie i miejscu. Traktujemy naszą pracę poważnie, ale jednocześnie chcemy, aby praca nasza była potraktowana profesjonalnie. 

  UWAGA !

  Jeżeli po przeczytaniu powyższej informacji chcesz zostać dystrybutorem, wypełnij poniższy formularz i wyślij do nas.

  Doceniamy cię za poświęcony czas, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to jest możliwe.


                                                                                                                                                                  

      
##formID75e84f2b0484d3f30cf0787139af6814end##
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, itp. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail przez European Line Service w Rzeszowie, Al.Armii Krajowej 4A, 35-307 Rzeszów, Polska w celach komercyjnych, w tym odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / EC (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Chciałbym poinformować, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest European Line Service w Rzeszowie przy Al.Armii Krajowej 4A, 35-307 Rzeszów, Polska Zgodność z zasadami danych ochrona w firmie jest nadzorowana przez wyznaczonego inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować przez e-mail: info@europeanlineservice.eu Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym wysłanie reklamy oferta. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego (tj. Kraju nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej. Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki nie odpowiesz na pytanie zadane przez formularz kontaktowy. W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz następujące prawa: 1) prawo dostępu do danych (zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 2) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)); 3) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 5) prawo do przekazania danych (zgodnie z art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 6) prawo do sprzeciwu (zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie czas bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (tj. Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. Do Prezesa Urzędu Danych Osobowych Ochrona); Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Dane są podawane na zasadzie dobrowolności i nie jesteś zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia kontakt za pomocą formularza kontaktowego.